• +90 (544) 8672400

 • torch@torchconsultancy.com

image

Firma Bilgileri Gizlidir

Firmanın Tüm İlanları

Genel Nitelikler İlana Başvur

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:
Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources
 --------------------------------------------------------------------------
POZİSYON: ENERJİ SANTRALI İŞLETME MÜDÜRÜ

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz enerji sektörünün önde gelen firması için Ege Bölgesi’nde "ENERJİ SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRÜ" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

 • Mühendislik bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans mezunu
 • Stratejik bakış açısına sahip olan
 • Durumsal ve esnek düşünebilme, karar alma becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Değişim yönetimi ve sistem kurma becerisi tecrübesi olması
 • Sözel iletişim ve idari yazışma becerisi olması
 • Bilgi analizi ve raporlama becerisi olması
 • İletişim ve sunum becerilerine sahip olması
 • Müşteri, hizmet ve kar odaklılık yetisine sahip olması
 • İyi seviye İngilizce bilgisine sahip
 • Ege bölgesinde yaşayabilecek
 • Lider ruhlu, ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Enerji Santrali ilgili bilgi ve tecrübe sahibi
 • İşi geliştirme, proje geliştirme ve uygulama ve raporlama bilgisi
 • İnşaat yönetimi bilgi sistemleri ve KKP (ERP) sistemleri bilgisi


İŞ TANIMI:

 • Enerji Grubunu kurumsal kimliğine uygun olarak temsil etmek ve ekibi tarafından temsil edilmesini sağlamak
 • Enerji Grubunun kurumsal ilke, politika ve stratejilerini kendi yönetim alanı içindeki çalışanlara tanıtmak ve benimsenmesi için gerekli yönetsel çabayı göstermek
 • Enerji Grubu İcra Kurulunun uygulamaya aldığı prosedür, talimat, yönetmelikleri uygulamak ve çalışanları tarafından uyulmasını sağlamak
 • Kendisine bağlı tüm ekiplerin yüksek performans ile çalışmasını sağlamak ve performans takibi yapmak
 • Ekibinin birbirine bağlı, iş birliği içinde olmasını sağlayacak çalışma ortamını yaratıp geri bildirimde bulunmak, ekibinde motivasyonu sağlamak, zaman yönetimi ve önceliklerini doğru şekilde yönetmek ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlamak
 • Kendisine doğrudan bağlı pozisyonlardaki yöneticilere, bölüm faaliyetleri ve sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla, görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli yetkileri vermek ve sorumluluk delege etmek
 • Şirketin diğer bölümleri ile ekibi arasında koordinasyonu sağlamak ve ilişkileri yönetmek
 • Tüm ekibi için insan kaynağı ihtiyacını belirlemek, temin edilmesi sürecinde yer almak ve yetkinlik gelişimini sağlamak
 • Doğrudan doğruya kendisine bağlı pozisyonlardaki personelin seçimlerini bire bir gerçekleştirmek
 • Daha alt kademelerdeki pozisyonlara (ilgili iş derecesi ve görev tanımlarına uygun olarak) eleman alınmasını, şirketin personel prosedürlerine ve bütçeye uygun olarak onaylamak. Tüm süreci İnsan Kaynakları bölümü ile işbirliği içinde yönetmek
 • Personel prosedürleri ve bütçe doğrultusunda ekibinin ihtiyacı olduğunu gördüğü seminer/kurs/eğitimleri talep etmek ve organize etmek
 • Enerji Grubu prosedürleri doğrultusunda yıllık ücretli izin, özel izin, idari izin ve hastalık izni planlarını yönetmek ve onaylamak
 • Ekibindeki personele yol göstermek, çalışmalarını kontrol etmek ve faaliyetlerini etkili ve ekonomik bir çalışmaya yönelecek şekilde yürütmek
 • Personelin yaptığı işlerin kalite standartlarının belirlenmesini ve iş performanslarının yüksek tutulmasını sağlamak
 • Ekibi ile ilgili tüm performans değerlendirme ve kariyer planlama süreçlerini takip etmek ve İnsan Kaynakları bölümü ile iş birliği içinde sonuçlanmasını sağlamak
 • Jeotermal Enerji Santralinin sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını sağlanması için gereken tüm Elektrik, Mekanik, Rezervuar, İdari İşler Birimlerini Yönetmek, kontrol etmek ve üst yönetime raporlamak
 • Bölümün bütçesini hazırlamak, dönemsel iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Santraldeki günlük, haftalık, aylık kontrollerde belirlenen hataların, arızaların çözümü için gerekli aksiyonun alınmasını sağlamak
 • Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruların (YEKDEM ve YEGM) ve rutin raporlamaların yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • Saatlik ve günlük üretim planlarının yapılarak EPİAŞ’a bildirmek, üretimin gün içinde takibi gerekli zamanlar gün içi piyasası bildirimlerinin yapılması sağlamak, ay sonu üretim planlanan ve gerçekleşen üretim kontrollerinin yapmak ve raporlamak
 • Sahada yapılan imalatların projesini hazırlamak ve uygunluğunun denetlenmesi yapmak
 • Aylık olarak denetçi kuruluşlara ve finans departmanına gerekli raporlamaların yapılması sağlamak ve kontrol etmek
 • Boru İsale Hatlarının ve lokasyonlarının güzergah ve yerleşimlerinin yapılması sağlamaktır
 • Yeni projeler için keşfin yapılmasını ve proje maliyetleri ile iş planının hazırlanmasını sağlamak
 • Firma dışından alınan bakım hizmetleri kapsamında teklif, sözleşme ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve sürecin uygunluğunu denetlemek
 • Enerjide uygulanan ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri çalışmalarına her türlü desteği vermek
 • Güvenlik Raporlarının kontrolleri, Güvenlik Yönetim Sistemi Temsilciliği görevinin yapılması, personel eğitimleri ve sahadaki eksikliklerin düzeltilmesi hususunda İş Güvenliği ile beraber çalışılması denetlemek ve uygulamak
 • Kaynak ve enerji tüketimi, atık oluşumu, çevre temizlik ve düzeni konusunda farkındalık göstermek için çalışmaları koordine ve kontrol etmek
 • Santral Sarf Malzeme ve yedek parça ihtiyacının oluşturulmasında önceden belirlemek yönetime bildirmek ve tedarikçi seçeneklerini Tedarik Yöneticisi ile karar vermek ve hurda ya çıkan malzemeleri belirlemek; gerekli organizasyonları koordine etmek
 • Elektrik üretiminin yönetmelik ve standartlara uygun şartlarda yapılmasının takip edilip denetlenmesini sağlamak
 • Otomasyon sistemlerinin algoritmalarına uygun çalışıp çalışmadığını takip edilmesini raporlanmasını sağlamak
 • İSG kapsamında elektrik çarpılmalarına karşın gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek
 • Günlük atılan raporları ve ölçümleri kontrol etmek ve gereken uyarlarda bulunmak
 • Elektrik ekipmanlarının belirli periyotlarda takip edilmesi ve raporlarını yönetime iletmek
 • Tüm Devlet Valilik Resmi işleri kontrol etmek, raporlamak ve gerekli kişiler ile temasta olmak
 • Vardiyalı ve vardiyasız ekibinin doğru zamanda işe gelmesi ve yaptıkları işin raporlanmasını sağlamak
 • Tüm makinelerin ve kullanılan pompaların bakım sıklıklarını belirlemek, bakım şartlarına göre yapılmasını denetlemek
 • Santralde çıkan herhangi bir problemin çözümünü sağlamak


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.
Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.

Kriterler
Tecrübe:
10-20 Yıl
Askerlik Durumu:
Yapıldı veya Muaf
Eğitim Seviyesi:
Lisans veya Yüksek Lisans
Cinsiyet:
Farketmez
Pozisyon Bilgileri
Firma Sektörü:
Enerji
Departman:
İşletme Yönetimi
Ünvan:
ENERJİ SANTRALI İŞLETME MÜDÜRÜ
Çalışma Şekli:
Tam Zamanlı
Personel İhtiyacı:
1 Kişi
Şehir / İlçe:
- / -