• +90 (212) 982 69 58

 • torch@torchconsultancy.com

İş İlanları

Lokasyon Ünvan

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:
Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources
 --------------------------------------------------------------------------
POZİSYON: ENERJİ SANTRALI İŞLETME MÜDÜRÜ

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz enerji sektörünün önde gelen firması için Ege Bölgesi’nde "ENERJİ SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRÜ" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

 • Mühendislik bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans mezunu
 • Stratejik bakış açısına sahip olan
 • Durumsal ve esnek düşünebilme, karar alma becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Değişim yönetimi ve sistem kurma becerisi tecrübesi olması
 • Sözel iletişim ve idari yazışma becerisi olması
 • Bilgi analizi ve raporlama becerisi olması
 • İletişim ve sunum becerilerine sahip olması
 • Müşteri, hizmet ve kar odaklılık yetisine sahip olması
 • İyi seviye İngilizce bilgisine sahip
 • Ege bölgesinde yaşayabilecek
 • Lider ruhlu, ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Enerji Santrali ilgili bilgi ve tecrübe sahibi
 • İşi geliştirme, proje geliştirme ve uygulama ve raporlama bilgisi
 • İnşaat yönetimi bilgi sistemleri ve KKP (ERP) sistemleri bilgisi


İŞ TANIMI:

 • Enerji Grubunu kurumsal kimliğine uygun olarak temsil etmek ve ekibi tarafından temsil edilmesini sağlamak
 • Enerji Grubunun kurumsal ilke, politika ve stratejilerini kendi yönetim alanı içindeki çalışanlara tanıtmak ve benimsenmesi için gerekli yönetsel çabayı göstermek
 • Enerji Grubu İcra Kurulunun uygulamaya aldığı prosedür, talimat, yönetmelikleri uygulamak ve çalışanları tarafından uyulmasını sağlamak
 • Kendisine bağlı tüm ekiplerin yüksek performans ile çalışmasını sağlamak ve performans takibi yapmak
 • Ekibinin birbirine bağlı, iş birliği içinde olmasını sağlayacak çalışma ortamını yaratıp geri bildirimde bulunmak, ekibinde motivasyonu sağlamak, zaman yönetimi ve önceliklerini doğru şekilde yönetmek ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlamak
 • Kendisine doğrudan bağlı pozisyonlardaki yöneticilere, bölüm faaliyetleri ve sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla, görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli yetkileri vermek ve sorumluluk delege etmek
 • Şirketin diğer bölümleri ile ekibi arasında koordinasyonu sağlamak ve ilişkileri yönetmek
 • Tüm ekibi için insan kaynağı ihtiyacını belirlemek, temin edilmesi sürecinde yer almak ve yetkinlik gelişimini sağlamak
 • Doğrudan doğruya kendisine bağlı pozisyonlardaki personelin seçimlerini bire bir gerçekleştirmek
 • Daha alt kademelerdeki pozisyonlara (ilgili iş derecesi ve görev tanımlarına uygun olarak) eleman alınmasını, şirketin personel prosedürlerine ve bütçeye uygun olarak onaylamak. Tüm süreci İnsan Kaynakları bölümü ile işbirliği içinde yönetmek
 • Personel prosedürleri ve bütçe doğrultusunda ekibinin ihtiyacı olduğunu gördüğü seminer/kurs/eğitimleri talep etmek ve organize etmek
 • Enerji Grubu prosedürleri doğrultusunda yıllık ücretli izin, özel izin, idari izin ve hastalık izni planlarını yönetmek ve onaylamak
 • Ekibindeki personele yol göstermek, çalışmalarını kontrol etmek ve faaliyetlerini etkili ve ekonomik bir çalışmaya yönelecek şekilde yürütmek
 • Personelin yaptığı işlerin kalite standartlarının belirlenmesini ve iş performanslarının yüksek tutulmasını sağlamak
 • Ekibi ile ilgili tüm performans değerlendirme ve kariyer planlama süreçlerini takip etmek ve İnsan Kaynakları bölümü ile iş birliği içinde sonuçlanmasını sağlamak
 • Jeotermal Enerji Santralinin sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını sağlanması için gereken tüm Elektrik, Mekanik, Rezervuar, İdari İşler Birimlerini Yönetmek, kontrol etmek ve üst yönetime raporlamak
 • Bölümün bütçesini hazırlamak, dönemsel iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Santraldeki günlük, haftalık, aylık kontrollerde belirlenen hataların, arızaların çözümü için gerekli aksiyonun alınmasını sağlamak
 • Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruların (YEKDEM ve YEGM) ve rutin raporlamaların yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • Saatlik ve günlük üretim planlarının yapılarak EPİAŞ’a bildirmek, üretimin gün içinde takibi gerekli zamanlar gün içi piyasası bildirimlerinin yapılması sağlamak, ay sonu üretim planlanan ve gerçekleşen üretim kontrollerinin yapmak ve raporlamak
 • Sahada yapılan imalatların projesini hazırlamak ve uygunluğunun denetlenmesi yapmak
 • Aylık olarak denetçi kuruluşlara ve finans departmanına gerekli raporlamaların yapılması sağlamak ve kontrol etmek
 • Boru İsale Hatlarının ve lokasyonlarının güzergah ve yerleşimlerinin yapılması sağlamaktır
 • Yeni projeler için keşfin yapılmasını ve proje maliyetleri ile iş planının hazırlanmasını sağlamak
 • Firma dışından alınan bakım hizmetleri kapsamında teklif, sözleşme ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve sürecin uygunluğunu denetlemek
 • Enerjide uygulanan ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri çalışmalarına her türlü desteği vermek
 • Güvenlik Raporlarının kontrolleri, Güvenlik Yönetim Sistemi Temsilciliği görevinin yapılması, personel eğitimleri ve sahadaki eksikliklerin düzeltilmesi hususunda İş Güvenliği ile beraber çalışılması denetlemek ve uygulamak
 • Kaynak ve enerji tüketimi, atık oluşumu, çevre temizlik ve düzeni konusunda farkındalık göstermek için çalışmaları koordine ve kontrol etmek
 • Santral Sarf Malzeme ve yedek parça ihtiyacının oluşturulmasında önceden belirlemek yönetime bildirmek ve tedarikçi seçeneklerini Tedarik Yöneticisi ile karar vermek ve hurda ya çıkan malzemeleri belirlemek; gerekli organizasyonları koordine etmek
 • Elektrik üretiminin yönetmelik ve standartlara uygun şartlarda yapılmasının takip edilip denetlenmesini sağlamak
 • Otomasyon sistemlerinin algoritmalarına uygun çalışıp çalışmadığını takip edilmesini raporlanmasını sağlamak
 • İSG kapsamında elektrik çarpılmalarına karşın gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek
 • Günlük atılan raporları ve ölçümleri kontrol etmek ve gereken uyarlarda bulunmak
 • Elektrik ekipmanlarının belirli periyotlarda takip edilmesi ve raporlarını yönetime iletmek
 • Tüm Devlet Valilik Resmi işleri kontrol etmek, raporlamak ve gerekli kişiler ile temasta olmak
 • Vardiyalı ve vardiyasız ekibinin doğru zamanda işe gelmesi ve yaptıkları işin raporlanmasını sağlamak
 • Tüm makinelerin ve kullanılan pompaların bakım sıklıklarını belirlemek, bakım şartlarına göre yapılmasını denetlemek
 • Santralde çıkan herhangi bir problemin çözümünü sağlamak


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.
Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

One of the biggest holdings in Turkey has recently established technology/venture investments company. The company has a demonstrated capability of investing in leading consumer and enterprise technology companies around the world and it works to support and advise entrepreneurs, empowering them to execute on their vision.

The Holding is looking to add an exceptional new individual to the newly firmed Venture Capital team in Istanbul as an Investment Principal who will be reported to Managing Partner.

RESPONSIBILITIES

 • Evaluate potential investments in early stage companies through commercial due diligence, financial due diligence, market research, and competitive analysis.
 • Assist in the preparation of investment memos, investor updates and other related reporting.
 • Manage/document meetings with entrepreneurs, portfolio company management meetings, and general deal flow.
 • Represent the holding's VC at industry events/conferences and support the global entrepreneurial community through active involvement.


QUALIFICATIONS

 • Minimum of 5-8 years of relevant experience, including but not limited to investment banking, management consulting, private equity venture capital
 • Excellent analytical, writing, and quantitative skills.
 • Extraordinary attention to detail.
 • Open minded, humble and curious.
 • Polished abilities with Excel and PowerPoint
 • Authentic passion for technology industries and deep respect for entrepreneurial value creation
 • A demonstrated understanding & passion for the technology and startup community
 • Ability to thrive in an unstructured environment with incomplete data

İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: FABRIC DIRECTOR

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz tekstil sektörünün önde gelen ihracatçı firması için "FABRIC DIRECTOR" arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER :

 • En az Lisans/Yüksek Lisans mezunu (Tercihen Tekstili Mühendisi)
 • Tekstil sektöründe en az 15 yıl deneyimli (Tercihen kumaş ağırlıklı çalışmış olmalı)
 • Örme ve Dokuma Kumaş çeşitlerinde teknik bilgiye sahip
 • Analitik ve iletişim bilgisi güçlü
 • İleri seviye İngilizce bilgisine sahip
 • Tekstil üretimi/ithalat ve ihracatı konusunda deneyimi olan
 • Ticaret bilgisine haiz
 • Özellikle kumaş alımı konusunda "Network"e sahip
 • Tasarımcıdan > Üretim kanadına kadar müşteri taleplerini anlayabilecek göze sahip • Yönetsel becerileri güçlü
 • Üst yönetimle düzenli olarak etkileşim kurma ve onları etkileme becerisine sahip
 • Seyahat engeli olmayan
 • Lider ruhlu, ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen


İŞ TANIMI :

 • Yeni inovasyon ve trendler/teknolojiler hakkında firmaya perspektif kazandıracak
 • Tasarım aşamasından itibaren kumaş ihtiyaçlarına yönelik plan, program ve AR-GE çalışmalarını sistemli bir biçimde yönetecek
 • Fast Fashion gruplarının hızlı üretim için ihtiyaç duyacakları seçimlere yönelik çalışmalar yapacak
 • Gerekli durumlarda öngörüleriyle stok kumaş faydası sağlayacak
 • Aksesuar, baskı, nakış AR-GE ekibini yönetip, yönlendirecek
 • Yurtiçi ve Yurtdışında kumaş üreticileri ile firma arasında köprü olacak
 • Kumaş ve aksesuar üreticileri segmentasyonu yaparak tedarikçi portföyünü geliştirecek
 • Kumaş tedarik faaliyetlerini yönetecek, (Gerekli durumlarda kumaş ithalat ve ihracat süreçlerinde yer alacak)
 • Fiyatlandırmaları karşılayacak yaratıcı çözümler sunmak için uygun fabrikalar/üreticiler vb. ile uzun vadeli kaynak sağlayacak


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.

Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

 • Training
 • Organization
 • Recruitment
 • Consultancy
 • Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: DENİZ YAĞLARI SATIŞ MÜHENDİSİ

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Kocaeli Gebze’de yerleşik, Türkiye’de ve yurtdışında önemli bir satış ağı olan, üretim ve satışını gerçekleştiren firmamız için "DENİZ YAĞLARI SATIŞ MÜHENDİSİ " arayışımız mevcuttur.


GENEL NİTELİKLER :

 • Üniversitelerin Gemi İnşaat veya Gemi Makinaları bölümlerinden mezun
 • Tersane ve armatörlere yönelik saha satış tecrübesi olan
 • Tercihan gemi tecrübesi olması
 • Traderlara yönelik satış tecrübesi olan
 • Minimum 5 yıl sektör deneyimi bulunan
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip
 • MS Office Uygulamalarını iyi seviyede kullanabilen
 • Analitik bakış açısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Dinamik, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın ve gelişime açık
 • İş takibi ve sonuçlandırma konusunda başarılı ve sorumluluk sahibi olan
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi, sunum, raporlama ve temsil yeteneği olan
 • İkna yeteneği, ilişki yönetimi ve güçlü koordinasyon becerisine sahip
 • Tercihan İstanbul Anadolu Yakası’nda veya Kocaeli’nde ikamet eden ve/veya edebilecek
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
 • Sürücü belgesine sahip
 • Seyahat etme engeli olmayan


İŞ TANIMI :

 • Üretimini yapıyor olduğu kendi markası deniz yağlarının potansiyel müşterilere satışını gerçekleştirmek
 • Düzenli saha ziyaretleri ve raporlama yapmak
 • KPI hedeflerinin gerçekleştirmek
 • Marine operasyon ekibi ile yakın çalışmak
 • Marine sektörüne yönelik etkinliklere katılıp şirketi temsil etmek


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.

Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: MUHASEBE ve FİNANS UZMANI

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz medikal cihaz sektörünün önde gelen firması için "MUHASEBE ve FİNANS UZMANI" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER :

• Üniversitelerin İktisat, Maliye, İşletme, Ekonomi, Muhasebe ve benzer 4 yıllık bölümlerinden mezun
• Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Genel Muhasebe uygulamalarına hakim
• Vergi, SGK, Teşvik ve Beyanname, E-defter, E-Arşiv ve E-Fatura (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi vb. ) süreçleri hakkında bilgi sahibi
• Dönem başı - dönem sonu işlemlerini yürütebilecek
• Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek
• Ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
• Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
• Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
• Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
• MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
• Tercihen Mikro programını bilen
• Tercihen Stok hareketleri konusunda bilgi sahibi
• Seyahat engeli bulunmayan
• Gerektiğinde muhasebe konuları ile ilgili müşteri ziyaretlerinde bulunabilecek
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

İŞ TANIMI :

• Genel mizana uygun bir şekilde kayıtların atılması
• Tüm genel muhasebe, dönem sonu işlemlerini ve kapanış süreçlerine destek olmak
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlık sürecine katılmak
• Genel hesapların kontrolünün sağlanması
• Genel muhasebe ve dönem sonu işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak
• Bankalar muhasebesi ve nakit akışın hazırlanmasını sağlamak
• Müşteri ve tedarikçilerle mutabakatların yapılması
• Tahsilatların takibi, firma ödemelerinin takibi ve ödemlerin hazırlanması
• Dış Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin sağlanması
• Günlük Stok kayıtlarını düzenli bir şekilde muhasebeleştirmek , e-irsaliye ve e-fatura düzenlemek

Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.
Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

Hakkımızda

TORCH CONSULTANCY, giriş seviyesinden yönetici seviyesine, eğitim ve firmalara danışmanlık konularında mükemmelliğe değer vermektedir. Kurucumuz, M. Korkut Yazan 25 yılı aşkın profesyonel iş deneyimine sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamada ve yetenekleri ortaya çıkarıp, organizasyonlarına liderlik etmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlığımızı kullanıyoruz. Pazarlama, satış, finans, insan kaynakları, risk, BT, denetim, muhasebe, yönetim dikeyleri başta olmak üzere yetenekli yöneticilerin belirlenmesi ve tedarik edilmesinde uzmanlaşmaktayız.

Daha Fazla

Ekibimiz

Son Haberler

Torch Consultancy

+90 (212) 982 69 58

torch@torchconsultancy.com

Quasar, Şişli, İstanbul, Turkey

Quasar, Şişli, İstanbul, Turkey