• +90 (212) 982 69 58

 • torch@torchconsultancy.com

İş İlanları

Lokasyon Ünvan

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

 • Training
 • Organization
 • Recruitment
 • Consultancy
 • Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: GENEL MÜDÜR

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz tekstil sektörünün önemli ihracatçı firmalarından biri için Şanlıurfa’daki üretim tesisini yönetecek "GENEL MÜDÜR" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • Tercihen yüksek lisans yapmış
 • Tercihen İngilizce bilen
 • En az 15 yıl tecrübeye sahip
 • En az 10 yıl sektör tecrübesi olan
 • Tekstil üretim firmalarında görev almış
 • Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek
 • Ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Şanlıurfa’da ikamet edebilecek


İŞ TANIMI:

 • Yönetim kuruluna; uzun vadeli ve kısa vadeli planlamalarıyla, bütçesiyle, müşteri memnuniyetiyle, sektördeki durumuyla ve yönetim kurulunun diğer talep ve istekleriyle ilgili bilgi verir
 • Personelin eğitimini, moral ve motivasyonun yüksek tutulmasını, prim ve ödüllerle görevinde teşvikini, aidiyet duygusu oluşmasını, sosyal seviyesinin yükselmesi ve tatmini için gerekli maaş politikasını sağlar
 • Disiplin kurulunun işlemesini sağlar
 • Şirket için gerekli bilgi işlem alt yapısının güncel tutulmasını sağlar
 • Yıllara göre makro ve mikro planlamalar yapar
 • Yıllık bütçeyi hazırlar, uygular, takip eder
 • Satış, maliyet ve karlılık gibi hedeflerden sorumludur
 • Şirket organizasyon şemasının güncel tutulmasını sağlar, gerekirse revize eder
 • Organizasyon şemasına göre personel görev unvan ve tanımlarının güncel tutulmasını sağlar
 • Görev unvan ve tanımlarına göre gerekiyorsa Organizasyon için personel istihdam edilmesini onay verir
 • Şirket için gerekli araç, gereç, demirbaş ve materyallerin oluşmasına onay verir
 • Satış pazarlama, operasyon, insan kaynakları, satın alma, bilgi işlem, mali işler gibi ana birimlerinin yaptığı bütün icraatların bütçe sınırları içinde olmasını, bütçeye sadık kalınmasını sağlar
 • Bütçenin planlandığı gibi gitmesi için rasyolar, analizler yapılmasını sağlar
 • Kendisine bağlı beyaz ve mavi yakalı personelin yönetiminden sorumlu olmak
 • Kendisine bağlı birimleri denetleyerek iyileştirmelerde bulunmak
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri izlemek, üretim teknolojileri, verimliliği ve optimizasyonu konusunda projeler geliştirmek
 • Makine - ekipman yatırım projeleri için fizibilite etüdü ve ekonomik değerlendirme hesaplarını yapmak
 • Kendisine bağlı personeli eğitmek, yönlendirmek, performansını izlemek, çalışmalarını takip etmek
 • Satış artırıcı faaliyetlerin aylık planlamasını yaparak gözden geçirmek, sunulan sonuç raporlarını izlemek ve gerektiğinde aksiyon planlarını revize etmek
 • Yatırıma yönelik mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve raporlamak
 • İlgili fonksiyonun yıllık ciro ve gider bütçelerini hazırlar ve bütçe uyumunu takip etmek


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen www.torchconsultancy.com adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.

Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

 • Training
 • Organization
 • Recruitment
 • Consultancy
 • Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: MÜŞTERİ KAZANIM MÜDÜRÜ

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz perakende sektörünün önde gelen firmalarından biri için "MÜŞTERİ KAZANIM MÜDÜRÜ" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin işletme, iktisat vb. bölümlerinden mezun
 • Tercihen yüksek lisans yapmış
 • Tercihen İngilizce bilen
 • En az 15 yıl tecrübeye sahip
 • En az 10 yıl sektör tecrübesi olan
 • Perakende sektörüne hakim
 • Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek
 • Ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Seyahat engeli bulunmayan


İŞ TANIMI:

 • Satış artırıcı faaliyetlerin aylık planlamasını yaparak gözden geçirmek, sunulan sonuç raporlarını izlemek ve gerektiğinde aksiyon planlarını revize etmek
 • Yeni müşteri kazanım ziyaretleri ile firmanın standart sunum ve değer önermelerinin en etkin şekilde uygulandığının kontrol etmek ve denetimini sağlamak
 • Global olarak satış kanallarında uygulanan yeni, örnek uygulamaları ve teknolojileri araştırarak şirkette uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak
 • Yatırıma yönelik mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve raporlamak
 • Yeni müşteri kazanım ekibinin (yapılan müşteri ziyaretleri ve/veya pazarlama aktiveleri, müşteri aramalarI, vb) Satış Pazarlama Direktörü'ne raporlamak ve aktivitelerin sonucunda aksiyon planları oluşturmak
 • Saha, alternatif ve dijital kanallarda yapılacak aktivitelerde mailing içeriklerine, kuponlara ve hedef kitlesine vb. karar vermek
 • Dijital pazarlama ekibi ile koordineli çalışarak, faaliyetlerin satışa dönüşünü kontrol ederek gerekli aksiyonları almak
 • Sektörde ulaşılabilecek tüm kanallarda verimli yeni müşteri kazanımı sağlamak
 • Veri analiz ve iç görü ekibi tarafından paylaşılan pazar piyasa ve rekabet verilerini takip etmek
 • Sahadan gelen rakip firma analizlerinin değerlendirmelerini yapmak ve ilgili birime sonuçları sunmak
 • Müşteri ziyaretlerinde bulunmak
 • Yeni müşteriler ile yapılacak sözleşmelerde, sözleşme içeriği şirket beklentilerine ya da şirket standartlarına uyum, anlaşmazlık konularına çözüm ve önerilerin geliştirilmesi ve yönetime sunulmasını sağlar
 • Şirket içi ve dışındaki kurallara hakim olarak bölümünün legal uyumundan sorumludur
 • Marka ortaklıkları sürecini yürütmek
 • Müşteri kazanım maliyetlerinin takibi ve geliştirilmesi için gerekli analiz ve değerlendirmeleri yaparak, stratejiler oluşturmak ve hayata geçirmek
 • Kurumsal müşteri beklentilerine uygun aylık/yıllık satış, kazanım ve derinleşme planlarını ve stratejilerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Dijital Pazarlama müdürü ile ajansların performanslarının aylık bazda değerlendirilerek görüş ve önerilerde bulunmasıyla birlikte strateji geliştirmek
 • İlgili fonksiyonun yıllık ciro ve gider bütçelerini hazırlar ve bütçe uyumunu takip etmek
 • Organizasyonel gelişim ve ücret yönetimi ekibi tarafından paylaşılan aylık prim sonuçlarının kontrol etmek ve uygunluk vermek

Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen www.torchconsultancy.com adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.
Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: ENERJİ YATIRIMLARI MÜDÜRÜ

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz enerji sektörünün önde gelen firmalarından biri için "Enerji Yatırımları Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin tercihen elektrik-elektronik bölümünden mezun
 • Tercihen yüksek lisans yapmış
 • Çok iyi İNGİLİZCE bilen
 • En az 15 yıl tecrübeye sahip
 • En az 10 yıl sektör tecrübesi olan
 • Enerji santralleri operasyonlarına hakim
 • Yenilenebilir enerji ve santral kurma konusunda deneyime sahip
 • Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek
 • Ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Seyahat engeli bulunmayan


İŞ TANIMI:

 • Yurtiçi ve Yurtdışı, yeni yatırımlar, satın alma fırsatları ve ihaleleri hakkında araştırmalarda bulunmak ve uygulamaları yürütmek
 • Mevcut ve/veya yeni tesislerde yardımcı kaynak da dahil her türlü yatırımın gerçekleştirilmesi için ilgili süreçleri yönetmek ve ekibi yönlendirmek
 • Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ve Hidroelektrik kaynaklara dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırım ve işletme teknik bilgisine haiz bulunmak
 • Yatırıma yönelik mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve raporlamak
 • EPDK önlisans ve lisans süreçlerine hakim olmak
 • Mevcut santrallerde üretimin emre amade kapasitesinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin minimum seviyeye indirilerek karlılığın yükseltilmesini sağlamak
 • İşletme ve bakım planlarının hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması
 • EPDK, TEİAŞ, EDAŞ, DSİ, OGM gibi ilişkili kurumlarla günlük yazışmaların ve koordinasyonun sağlanması
 • İşletmeye yönelik mevzuattaki gelişmeleri takip etmek ve raporlamak
 • Şirketin enerji ticaret komisyonu üyesi olarak ticaret alanında aktif ve etkin bir konumda yer almasını sağlamak
 • Faaliyet bütçelerini ve periyodik faaliyet raporlarını ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak
 • Şirket için gerek duyulan nitelikteki personelin istihdamını, eğitimini ve geliştirilmesini sağlamak
 • Özel ya da kamu işletmeleriyle işinin gerektirdiği çerçevede iletişim içinde olmak
 • Mevcut ve/veya yeni kurulacak tesislerin çevreye saygılı, iş ve işçi sağlığı ve personel eğitimine önem veren tesisler olmasını sağlamak


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen www.torchconsultancy.com adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.

Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:

Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: MUHASEBE ve OPERASYON SORUMLUSU

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz müzik ve organizasyon sektörünün önde gelen firmalarından biri için "MUHASEBE ve OPERASYON SORUMLUSU" arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER :

 • Üniversitelerin İktisat, Maliye, İşletme, Ekonomi, Muhasebe ve benzer 4 yıllık bölümlerinden mezun
 • Müşteriler ile İngilizce mutabakat yapabilecek derecede İNGİLİZCE bilgisine sahip olmak
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Genel Muhasebe uygulamalarına hakim
 • Vergi, SGK, Teşvik ve Beyanname, E-defter, E-Arşiv ve E-Fatura (KDV, Muhtasar, Damga, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi vb. ) süreçleri hakkında bilgi sahibi
 • Dönem başı - dönem sonu işlemlerini yürütebilecek
 • Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek
 • Ekip yönetim becerileri gelişmiş ve iletişimi güçlü
 • Analitik düşünce yapısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, problem çözme yönü ve iletişimi kuvvetli
 • MS Office programlarını çok iyi seviyede kullanabilen
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış


İŞ TANIMI :

 • Genel mizana uygun bir şekilde kayıtların atılması
 • Tüm genel muhasebe, dönem sonu işlemlerini ve kapanış süreçlerine destek olmak
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlık sürecine katılmak
 • Genel hesapların kontrolünün sağlanması
 • Genel muhasebe ve dönem sonu işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak
 • Bankalar muhasebesi ve nakit akışın hazırlanmasını sağlamak
 • Müşteri ile mutabakatların yapılması
 • Tahsilatların takibi, firma ödemelerinin takibi ve ödemlerin hazırlanması
 • Dış Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin sağlanması
 • e-fatura düzenlemek
 • Düzenlenecek olan müzik organizasyonlarında fiilen yer alarak parasal akışı kontrol etmek


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen (www.torchconsultancy.com) adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız.
Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

TORCH Consultancy values excellence in search from entry to executive level, training, as well as consultancy for firms. Our founder has more than 25 years of experience in various sectors. We use our expertise in understanding our clients’ needs and helping them find talented leaders to lead their organizations. We specialize in identifying and sourcing talented executives primarily for marketing, sales, finance, risk, IT, audit, accounting, management verticals.

Our Services:
Training
Organization
Recruitment
Consultancy
Human Resources

--------------------------------------------------------------------------

POZİSYON: MARKETING ASSISTANT DIRECTOR

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz tekstil sektörünün önde gelen ihracatçı firması için "MARKETING ASSISTANT DIRECTOR" arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin tercihen Tekstil Mühendisliği veya İşletme, Pazarlama ve ilgili bölümlerinden mezun olan
 • Tekstil sektöründe ve tercihen örmede 10 yıl satış / pazarlama deneyimi olan
 • İleri seviyesinde İngilizce bilgisine sahip
 • Tercihen ikinci dil olarak İspanyolca, Almanca veya İtalyanca bilen
 • Yabancı markalar ile çalışma tecrübesi olan
 • Ekip yönetme tecrübesine sahip
 • Sektördeki trend ve yenilikleri yakından takip eden
 • İletişim becerisi gelişmiş, yazılı ve sözlü iletişim kurma yetenek ve tecrübesine sahip
 • Müşteri ve sonuç odaklı, işine hakim ve takipçi olan
 • Müşteri ağı yönetimi deneyimi olan
 • Yurtdışı seyahat engeli bulunmayan


İŞ TANIMI:

 • Tekstil ve örme başta olmak üzere sorumlu olacağı tüm ürün grupları (clothing / non-clothing) için Satış ve Pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak
 • Mevcut müşteri portföyü ve ilişki yönetiminden sorumlu olmak
 • Bağlı ekibini yönetmek, performanslarından sorumlu olmak
 • Müşterileri ile satış toplantıları yapmak ve süreci takip etmek
 • Bir çözüm ortağı anlayışı ile müşteri ağı yönetimi, mevcut müşterilerin korunması ve memnuniyetlerinin artırılması için çalışmak
 • Sorumlu olduğu bölgede Satış / Pazarlama stratejilerinin belirlenmesine destek olmak, geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak
 • Bölgesel pazar koşullarını ve rakip faaliyetleri takip etmek, değişimleri raporlamak
 • Marka ve ürün portföyünün müşteri ve pazar odaklı olarak yürütülmesini desteklemek


Önemli Not1: Veri tabanımızda sürekli bulunmak ve iş fırsatlarından yararlanabilmek için CV'lerinizi lütfen www.torchconsultancy.com adresinden veri tabanımıza kayıt etmeyi unutmayınız. Önemli Not2: LinkedIn üzerinden elektronik olarak ileteceğiniz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Torch Consultancy tarafından yalnızca şirketimizden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulabilmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla saklanabilecek, işlenebilecek ve verilen servisin gerektirdiği hallerde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik 3. kişilerle paylaşılabilecek olup, kişisel verileriniz hiçbir şekilde hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve işleme sebebi dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup talebiniz üzerine silinecek veya imha edilecektir. Detaylı bilgiye https://www.torchconsultancy.com/sp/kisisel-verilerin-islenmesi linkinden ulaşabilirsiniz. Bu işe başvurarak, özgeçmişinizin veritabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz.


İlan Detaylarını Görüntüle

Torch Coachıng

2020'nin Mart ayından beri içinde olduğumuz pandemi döneminde hepimiz zor dönemlerden geçtik ve hala geçiyoruz. Bu yaşadıklarımız hem kişisel açıdan, hem de kariyer açısından karşımıza büyük zorluklar ve bazen de bilinmezlikler çıkardı.

TORCH CONSULTANCY olarak geldiğimiz bu noktada hem danışanlarımıza, hem de müşterimiz olan firmalarımıza destek amaçlı olarak, koçluk hizmetimizi devreye almaya ve bu dönemi en iyi şekilde atlatmanıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya karar verdik.
Daha Fazla

Hakkımızda

TORCH CONSULTANCY, giriş seviyesinden yönetici seviyesine, eğitim ve firmalara danışmanlık konularında mükemmelliğe değer vermektedir. Kurucumuz, M. Korkut Yazan 25 yılı aşkın profesyonel iş deneyimine sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamada ve yetenekleri ortaya çıkarıp, organizasyonlarına liderlik etmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlığımızı kullanıyoruz. Pazarlama, satış, finans, insan kaynakları, risk, BT, denetim, muhasebe, yönetim dikeyleri başta olmak üzere yetenekli yöneticilerin belirlenmesi ve tedarik edilmesinde uzmanlaşmaktayız.

Daha Fazla

Ekibimiz

Son Haberler

Torch Consultancy

+90 (212) 982 69 58

torch@torchconsultancy.com

Akasya Residence A Kule Üsküdar İstanbul Turkey

Akasya Residence A Kule Üsküdar İstanbul Turkey