• +90 (544) 8672400

  • torch@torchconsultancy.com

Pazarlama İzni

Torch Consultancy tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Torch Consultancy ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve ePosta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Torch Consultancy tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. Torch Consultancy bu iletişim bilgilerimi; daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmak üzere gerekli güvenlik koşullarını sağlaması kaydıyla süresiz olarak yurtiçi ve/veya yurtdışında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bu şekilde saklanmasına ve kullanılmasına açık izin verdiğini kabul eder.